ใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่มาแรงที่สุด

Collection Books

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สำนักพิมพ์ พิลกริม เอ็ดดูเคชัน เป็นผู้นำทางด้านไอที –ตลาดเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นควาสำคัญอันดับหนึ่งของเรา เราเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังที่สำคัญที่สุดในหลักการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในอันที่จะบรรลุประสงค์ทางการแปลภาษา การเพิ่มพูนและพัฒนาวัฒนธรรมสำหรับคนส่วนใหญ่

ภาระกิจของเรา คือ เผยแพร่วิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของครู นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครองทุกโครงการสื่อสิ่งพิมพ์ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องตรงตามหลักสูตรปัจจุบันในการเรียนภาษาของรัฐบาลทุกประการ

สื่อสิ่งพิมพ์ของเรา เป็นส่วนหนึ่งของชุดสำหรับการฝึกอบรมมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ เว็ปไซต์ และ แอปพลิเคชันมือถือ

เราได้ให้โอกาสในการเรียนทางเลือกโดยการเรียนจากที่บ้านแก่เด็ก ๆ หลายล้านคน การดูวีดีโอเป็นเครื่องมือในการเรียนรุ้อย่างหนึ่ง เนื้อหาวีดีโอของเราได้มีการแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ให้สะดวกในการเรียนรู้

การรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นสิ่งสำคัฐที่สุดการทำงานของ พิลกริม เอ็ดดูเคชัน เราจะทำให้โครงการ ‘โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน’ให้เป็นจริง โดยความร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศต่างๆ ที่เราได้ทำงานด้ว โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสร้างขึ้นและใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุดทางด้านไอที -เทคโนโลยีที่ทำให้เข้าถึงระบบการเรียนผ่านวีดีโอได้ให้กับเด็กที่ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้เขาได้สามารถเรียนรู้ได้ได้ด้วยตัวเองที่บ้าน