Nowe

Top pozycje

Collection Books

Wydawnictwo PILGRIM EDUCATION jest liderem na rynku IT technologii w edukacji.

Priorytetowym kierunkiem jest nauczanie języka angielskiego jako obcego. Naszym zdaniem język angielski jest podstawowym narzędziem do realizacji zasad wielokulturowości w celu wzbogacenia i rozwoju kultury masowej.

Nasza misja – upowszechnianie wśród nauczycieli, uczniów i rodziców nowych, skutecznych metod uczenia się. Wszystkie projekty wydawnictwa stworzone w ścisłej zgodności z krajowym programem nauki języków obcych.

Nasze publikacje są integralną częścią multimedialnych zestawów szkoleniowych, które składają się z książek, strony internetowej i aplikacji mobilnej. Dla milionów dzieci stwarzamy możliwość bezpłatnego alternatywnego nauczania się w domu. Narzędziem nauczania się jest materiał wideo optymalnej długości dopasowany do konkretnego etapu nauki.

Odpowiedzialność społeczna jest priorytetem w działalności wydawnictwa. W państwach z którymi współpracujemy, w porozumieniu i we współpracy z wydawnictwami realizujemy projekt „Równe szanse”. Istotą projektu jest zapewnienie dzieciom bezpłatnego zapewnieniu dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które uczą się w domu, nowoczesnych podręczników stworzonych i działających z pomocą nowych technologii IT z dostępem do zajęć multimedialnych.